• contact@preporod.mk
  • 078 409 993
  • 072 622 477

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

 

Прашања? Коментари?
Контактирајте не !

Почитувани термини се закажуваат на телефонските броеви по Ваш избор.

Благодари ме за интересеот и одвоеното време

Препород Центри во Македонија:

Скопје центар ул. Елисије Поповски 23

Битола ул.Север-Југ бр.1

Струмица ул.Благоја Јанков-Мучето 15

Струга ул.27ми Март бр.45

Телефон:

Скопје: 077 688 001
Битола: 077 688 007
Струмица: 071 214 900
Струга: 078 409 993

Email Адреса:

contact@preporod.mk